Begrippenlijst

Wat is wat?
We begrijpen dat er onduidelijkheid kan zijn over de diverse systemen, koppelingen en termen die een rol spelen bij de optometrische onderzoeken. Daarom leggen wij graag hieronder een aantal van de termen aan u uit;

WTZi
De Wet Toekenning Zorginstelling bepaalt of een instelling specialistische zorg mag verlenen. De toekenning WTZi betekent ook dat de geboden zorg in specifieke gevallen declarabel is bij de zorgverzekeraar. Randvoorwaarden zijn dat er een georganiseerd verband is en dat er specialisten in dienst zijn. Doordat Optoconnect haar leden via een overeenkomst van opdracht aan zich verbindt en ook nog aan een aantal andere voorwaarden voldoet, hebben wij de WTZi toekenning ontvangen.

ZorgDomein
Software welke door de meerderheid van de huisartsen gebruikt wordt om digitaal patiënten te verwijzen naar de 2e lijn en paramedici. Een vermelding in ZorgDomein maakt u als optometrist beschikbaar voor doorverwijzingen vanuit de huisarts. Optoconnect heeft een exclusieve relatie met ZorgDomein.

ZorgMail
ZorgMail zorgt ervoor dat uw onderzoeksresultaten beveiligd gerapporteerd worden aan zorgverleners. Optoconnect gebruikt uw ZorgMail account om te rapporteren naar de huisarts. ZorgMail wordt door nagenoeg alle huisartsen in Nederland gebruikt.

Optoconnect
Optoconnect is de organisatie die u faciliteert in een betrouwbaar, kwalitatief hoogwaardig registratie- en declaratieplatform. Daarnaast ondersteunen wij u in de communicatie naar de huisarts, zorggroep en oogarts.

HIS
Het Huisarts Informatie Systeem is een ICT pakket waar de huisarts de patiënten-informatie in beheert. Optoconnect communiceert met het HIS door middel van ZorgMail Medlab berichten. Zo kunt u beveiligd een bericht over uw verrichting bij een specifieke patiënt naar de huisarts sturen.

KIS
Het Ketenzorg Informatie Systeem is een ICT pakket waarmee de praktijkondersteuner het Ketenzorg proces registreert en verwijzingen voor een fundus-screening registreert. Indien u fundus-screenings uitvoert heeft u vaak toegang tot dit pakket (bijvoorbeeld VitalHealth, Care2U). Let op! Dit is een registratie pakket. Zorggroepen zijn verplicht kwaliteitsrapportages te overleggen van hun ketenpartners. Deze kwaliteitsrapportage en steekproeven kunnen via het Optoconnect platform worden gefaciliteerd.