Zinnige en zuinige oogzorg

U heeft als huisarts een belangrijke centrale rol in het borgen van zinvolle zorg en patiëntenzorg. Door vergrijzing, stijgende wachttijden bij de oogarts en behoefte aan buurtzorg is er een groeiende vraag naar oogheelkundige zorg in de regio.

Met het Optoconnect platform kunnen wij uw verwijzingen beveiligd via ZorgDomein ontvangen en vervolgens onderzoeken, registreren, controleren en declareren. Daarnaast wordt u geautomatiseerd via ZorgMail geïnformeerd over de bevindingen bij uw patiënt.

Optoconnect faciliteert de koppelingen tussen de verschillende IT systemen van de huisarts en de optometrist, zoals ZorgDomein, ZorgMail en het Huisarts Informatie Systeem (HIS).

Belangrijk voor de implementatie van het Optoconnect platform is dat de huisarts geen nieuwe ICT infrastructuur nodig heeft.
Voor u als huisarts verandert er procedureel niets, omdat de optometristen in ZorgDomein beschikbaar zijn voor uw doorverwijzingen.
De rapportage van de uitgevoerde onderzoeken worden via ZorgMail en een zogenaamd MedLab bericht automatisch aan u teruggekoppeld.

In de praktijk blijkt dat er meer dan 70% reductie wordt gerealiseerd in het aantal verwijzingen naar de oogarts.

Kwaliteitscontrole

De optometrist voert op basis van uw verwijzing een optometrisch onderzoek uit conform de OVN richtlijnen en rapporteren de conclusie “pluis” of “niet pluis” naar de huisarts. Op basis van deze conclusie kan de huisarts indien nodig de patiënt verwijzen naar de oogarts.

Wij vinden het van groot belang om de huisarts proactief te informeren over de resultaten van de onderzoeken door de optometrist. Optoconnect registreert en borgt de kwaliteit van de optometrische onderzoeken.

Het is ook mogelijk de oogarts inzicht te geven in de kwaliteit van de onderzoeken van de optometrist en de verwijzingen van de huisarts. Optoconnect kan geautomatiseerd steekproefsgewijs onderzoeken aan de oogarts aanbieden ter controle. De oogarts kan dan adviseren en sturen in de kwaliteit van de uitgevoerde onderzoeken.

Optoconnect proces schema - declarabele oogzorg

Voordelen van het verplaatsen van zorg van de oogarts naar de optometrist

Vermindering van onnodige doorverwijzingen naar de oogarts

Minder zorgkosten voor de patiënt

Directe beschikbaarheid van oogheelkundige zorg

Verkorten van wachtlijsten bij de oogarts

Verbetering van patiëntenzorg

Declarabele oogzorg met Optoconnect

Heeft u vragen?

Neem contact op

Afspraak maken

Bel 088 80 90 330

Neem contact met ons op

Stuur een mail

Sluit ook aan bij
Optoconnect

Bel 088 80 90 330, mail naar info@optoconnect.nl of vul ons contactformulier in. Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u.

Neem contact op

Contact